Onderhoud

Bij varen hoort onderhoud aan schepen. Hoewel jachthaven Marnemoende geen jachtwerf is, bieden wij wel vele mogelijkheden aan om onderhoud aan schepen te kunnen verlenen.

Een van de bootloodsen wordt tussen half april en half oktober klusloods. Wij halen de boot uit het water (tot maximaal 23 ton en 15 meter lengte), spuiten het onderwaterschip schoon, en zetten deze in de klusloods. Hier kan de bootbezitter zelf aan de slag met allerlei onderhouds werkzaamheden: onderwaterschip behandelen, romp en of opbouw schilderen, nieuwe huiddoorvoeren maken, boeg of hekschroef monteren, schroef of schroefas vervangen, anodes wisselen, motor uittakelen etc. Marnemoende verhuurt diverse professionele machines voor dit onderhoud. Lassen en slijpen is niet mogelijk. Dit kan alleen in overleg, en na toestemming van de havenmeester. Het kan zijn dat de boot verplaatst moet worden naar een plaats waar het wel kan. Het leveren van verf, antifoulding en hulpmiddelen behoort wel tot de mogelijkheden. De booteigenaar kan ook derden (in overleg) inschakelen voor dit onderhoud. Er zijn spelregels om in de klusloods onderhoud te verrichten. Deze gelden zowel voor booteigenaren als voor derden die aan boten werkzaam zijn.

Poetsen, reinigen en licht polijst werk is een dienst die Marnemoende zelf uitvoert. Gedurende de winterperiode wordt dit gedaan, zodat in het voorjaar uw schip weer blinkend te water gaat, en tijdens het vaarseizoen veel makkelijker schoongehouden kan worden.

Daarnaast kan Marnemoende bedrijven aanbevelen voor onderhoud en service.

  • Kikkert Watersport-Service (06 51412950), werkt vanuit jachthaven Marnemoende, voor service aan allerlei soorten motoren, hekdrive's etc. tevens reiniging van tentkappen en zeilen.
  • Delos Yacht Charter (06 26146301), gevestigd op Marnemoende, voor schilderwerk, aanbrengen antifoulding, anodes, schroef en schroefas inbouw boeg/hek schroef, vuilwatertank etc.
  • Kap en Zeil uit Woerden voor allerlei zeilmakerij klussen.

Touw in de schroef of boegschroef mankementen kunnen snel verholpen worden door het schip met de botenkar uit het water te halen en tijdelijk op de kant te zetten. Een starthulp (uitlenen van een accu) is een service die we graag verlenen.

Op anderhalve kilometer van de jachthaven is een verkooppunt van brandstof. Hier wordt benzine of diesel aan de waterkant geleverd.

Informatieaanvraag Onderhoud/klusloods Marnemoende Jachthaven

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Nadat u de boot in de hellingbaan heeft gevaren, halen wij deze eruit, Het onderwaterschip wordt door ons schoongespoten. (bij sterk verontreinigd onderwaterschip worden extra kosten in rekening gebracht). Daarna rijden wij de boot de klusloods in, en zetten het schip op "bokken". U mag pas op het schip als Marnemoende alle bokken heeft geplaatst. De bokken mogen niet zonder toestemming van Marnemoende worden verplaatst, cq weggenomen. Om aan het onderwaterschip te gaan werken moet deze eerst zijn opgedroogd (ca 12 uur). De romp kan wel snel bewerkt (schuren/poetsen) worden, dit geld ook voor de bovenbouw.

Spelregels klusloods: 

In de klusloods zijn meestal meerdere booteigenaren aan het werk. Om onderlinge overlast te voorkomen verwachten wij dat in onderling overleg zaken worden overeengekomen. Als er afspraken onderling gemaakt worden, dan bemoeien wij ons daar niet mee. Is dit niet het geval dan treden de algemene door Marnemoende vast gestelde regels in.

Deze spelregels zijn:

Oneven dagen zijn schuurdagen wel met stofafzuiging door goede stofzuiger (kan gehuurd worden bij Marnemoende)

Even dagen zijn verfdagen, er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die stof kunnen verspreiden.

Lawaai producerende werkzaamheden (bijvoorbeeld het werken met een rubberschijf me wideapunten, of apparaten welke overmatig geluid produceren) mag alleen op die momenten dat ander gebruikers van de klusloods daar geen overlast van ondervinden.

 

Klussen aan de boot brengt gevaren met zich mee. De volgende gevaren zijn aanwezig en dienen te worden voorkomen:

Brandgevaar: Er mogen geen gasflessen aan boord zijn, gedurende de stalling in de klusloods. Slijpen en lassen aan de boot mag niet, er zijn na goedkeuring door de Havenmeester uitzonderingen mogelijk. Op dat moment mogen deze alleen onder voorwaarden, altijd 2 personen aanwezig waarbij een een emmer water een een koolzuurbrandblusser bij zich heeft. Alle schepen in de omgeving moeten worden afgedekt met zeilen, en er moeten spatschermen worden geplaatst. Marnemoende kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan andere schepen ontstaan door werkzaamheden goed te keuren. Marnemoende kan voor het goedkeuren van deze werkzaamheden dat de boot wordt verplaatst naar een andere plek, kosten die daarvoor worden gemaakt, worden doorberekent. Het is verboden te roken in de klusloods. Verfafbranden mag alleen met hete lucht. Om verspreiding van vuur te voorkomen, dienen verf en verfoplosmiddel, in de boot te worden opgeslagen, niet op de vloer van de loods te worden gezet, enkel en alleen de verfpot tijdens het schilderen.

Milieuvervuiling: De vloer van de loods dient beschermt te worden tegen verf en antifoulingsresten. Dit kan door deze af te dekken. Iedere dag na de werkzaamheden dient de vloer rondom de klusplaats te zijn opgeruimd en schoon geveegd (liefst gestofzuigd). Opslag van verf, antifouliding en verfoplosmiddelen in het ruim van het schip om morsen en andere ongelukken te voorkomen. Resten verf, verf artikelen inleveren bij gemeente, indien het aangeboden wordt aan de haven zal daar een vergoeding voor worden gevraagd.

Persoonlijke beveiliging. gebruik veilige ladders, trappen en rolsteigers. Marnemoende stelt dit niet ter beschikking. Er kunnen trappen, ladders of steigers rondzwerven door andere klanten achter gelaten. Gebruik is voor eigen risico. Gebruik mondkapjes of andere beschermingsartikelen wanneer de werkzaam heden dit vereisen. Antifoulding opbrengen met adem beschermings materiaal. Een boot op de kant gezet is hoog, neem maatregelen dat u er niet afvalt.