Klusloods

Van 15 april tot 15 oktober wordt een van de bootloodsen Klusloods.

Het is dan mogelijk om deze per dag te reserveren. In deze Klusloods is het mogelijk om allerlei werkzaamheden aan de boot te verrichten die onder normaal, periodiek onderhoud vallen. Scheepswerf activiteiten (bijvoorbeel een schip doorzagen en vervolgens verlengen), zijn niet mogelijk. Bijna alle schilderactiviteiten (behalve verfspuiten) zijn mogelijk. Ook het vernieuwen, of uitbreiden van anodes is mogelijk. Gering laswerk is in overleg en toestemming, en na het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen  toegestaan. Voor het uitbouwen van een motor, en het verwissellen daarvan, kunnen wij assistentie in de vorm van hijssen aanbieden.

Hoe gaat een reservering van de klusloods in zijn werk: 

De klusloods huur je per dag, het aantal vierkante meters (lengte van het schip plus 1 meter vermenigvuldigd met de breedte van het schip plus 1 meter) wordt vast gelegd voor de periode dat u eraan kunt werken. Openingstijden klusloods, van 09.00 uur tot 20.00 uur. In overleg kan van deze tijden worden afgeweken.

Uw boot wordt door ons uit het water gehaald (maximum gewicht 20 ton, maximum lengte 15 meter), het onderwater schip wordt door ons schoongespoten (extreme vervuiling door bijv. schelpen wordt extra in rekening gebracht).  Daarna wordt het schip naar de klusloods getransporteerd en door ons afgebokt. Om veiligheidsredenen mag u zonder overleg geen ondersteunings bokken verwijderen of verplaatsen. Nadat u alle werkzaamheden hebt verricht, wordt de boot door ons weer getransporteerd naar het water, en erin gelegd. Bovengenoemde werkzaamheden doen wij in overleg met u maar niet op zon- en maandagen.

Voor de werkzaamheden in de  klusloods hebben wij proffessionele schuurmachines te huur. Schuren in de klusloods mag alleen met mechanische stof afzuiging op de schuurmachine. Er zijn schuur (onevendagen) en schilderdagen (evendagen), maar in onderling overleg kan daarvan afgeweken worden. Er kan dus worden afgesproken om 's morgens te schuren en 's middags te schilderen. In principe bemoeien wij ons daar niet mee.