Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in de genen van Marnemoende. Reeds vanaf de start is denken over, en handelen naar duurzaamheid continue in beeld. Bij de bouw van Marnemoende zijn vele duurzame bouwmaterialen gebruikt, zijn er veel energiebesparende maatregelen genomen. Wij zijn er trots op dat Marnemoende een voorbeeld is hoe een duurzame ontwikkeling tot uitvoering kan komen. Wij hebben duurzaamheid net als ecologie als marktprodukt ingezet, en met succes. 

In 2013 zijn wij samen met 7 andere jachthavens een koplopersgroep binnen de Blauwe Vlag gestart. Dit om duurzaamheid op een jachthaven bedrijf meer zichtbaar te maken. Wij worden daar ook op beoordeeld (gecontroleerd) en hopen in 2014 een duurzaamheids aantekening bij de Blauwe Vlag te krijgen.

Duurzaamheid kent vele facetten, wij onderscheiden daarin het bedrijfsmatige en het sociale gezicht. Klik op een van bovenstaande tabbladen voor nadere informatie.

Duurzaamheid in ons bedrijfsproces is ons ingegeven om na te denken welke belasting geeft onze bedrijfsuitvoering aan onze omgeving, en in bredere zin aan onze aarde. Maatregelen die wij nemen moeten ook leiden tot een positief financieel resultaat. Dit kan zich uiten in minder energie gebruik (gas/elektra), het beperken van het water gebruik, en efficienter gebruik maken van allerlei materialen (schoonmaak artikelen, inktcartridge etc.). Marnemoende onderscheid zich door haar landschappelijke inpassing. De beplanting is inheems. Het beheer voeren wij zelf uit aan de hand van een doelgericht beheerplan. Onze inzet is meer gericht op maaien en verschralen, dan op onkruid bestrijding. Wij werken naar een verzorgt terrein, dat er natuurlijk uitziet.

Marnemoende is nog een jong bedrijf, bij de ontwikkeling ervan was de duurzaamheids discussie al gestart. Een criteria van bouwen en inrichten van terrein, is een lange levensduur meegeven, door kwalitatief goede materialen te gebruiken. Gebouwen en terreininrichting moeten lang mee kunnen gaan. Daarnaast is veel aandacht besteed aan goede isolatie, onze bootloodsen blijven zonder verwarming tot ongeveer -8 tot -10 graden buitentemperatuur vorstvrij. Het haven gebouw met restaurant kent naast goede isolatie, en gedeeltelijke bouw in grondlichaam, een verwarmingssysteem (winter) en koelsysteem (zomer) met grondwater welke van dertig meter diepte wordt opgepompt. Een moderne lichtinstalatie met bewegingssensoren zorgt voor minder elektra gebruik. Drukknoppen op de douche, juiste (beperkte) doorstroomsnelheid geeft een lager waterverbruik.

Maar ook bij recentere investeringen blijft de duurzaamheid leidend in de beslissingen. Zo ligt bij Marnemoende een prototype van het windroos bouwsysteem, een rond gebouw van 100 m2 drijvend op het water, maar kan op vlakke ondergrond ook droogvallen. Deze "Roos van Marnemoende" wordt gebruikt voor vergaderingen en bijzondere bijeenkomsten (trouwlocatie) en is afgemeerd in het natuurgebied achter de jachthaven.

Onze nieuwste investering is de aanschaf van de Trek-In. Deze comfortabele trekkershut is voorzien van goede isolatie, een zuinige combiketel voor verwarming en warm water. De Trek-in is gebouwd met hergebruikte (sloop) materialen en heeft ook een certificaat van herkomst materialen.  In de Trek-In woont ook Otto Ooievaar, een educatief programma over duurzaamheid.

De verlichting in de gebouwen en op de steigers zijn voorzien van spaarlampen. Bij vervanging wordt gekozen voor ledverlichting, enerzijds vanwege lager energie verbruik, maar ook vanwege de langere levensduur en verminderde lichtopbrengst bij spaarlampen naarmate ze ouder worden. Voor de dagelijkse schoonmaak worden ecologisch afbreekbare produkten gebruikt. Ook proberen wij vernieuwde schoonmaakmethoden uit, welke uitgevoerd kunnen worden door onze groep mensen met een verstandelijke beperking (zie tabblad sociaal gezicht)

Het meest kenmerkende van Marnemoende is de inpassing in het landschap met streekeigen beplanting. We hebben een griendeiland van 400 meter lengte en deze wordt jaarlijks onderhouden door het afzetten van de dikste takken van de wilgenstruiken (knotten laag bij de grond). Dit is werk wat we in de wintermaanden doen. Het hout wat vrijkomt wordt verhakseld, en het vrijkomend materiaal wordt gebruikt voor de wandel paden op het terrein. Twee keer in het jaar wordt het eiland gemaaid waardoor een zeer afwisselende vegetatie de ruimte krijgt om te ontwikkelen. 

 

Marnemoende is de werkplek voor dagbesteding van een enthousiaste groep met een verstandelijke handicap. Deze groep van ongeveer 10 personen verricht allerlei werkzaamheden voor zowel de jachthaven als het restaurant. Zo zorgen zij ervoor dat het terrein en de gebouwen er netjes uitzien. Ook prepareren zijn de kampeerspullen van onze kampeervlotten en de Trek-In. Twee begeleiders vanuit de stichting Reinaarde helpen hen hierbij. Doormiddel van een opleidingstraject, zie je ieder jaar de vaardigheden vooruitgaan, van zowel de werkzaamheden, het al kunnen bedienen van allerlei machines, als in de omgang met de omgeving (andere mensen, onze gasten). Marnemoende is er trots op dat zij deze groep de ruimte kan geven om zich te ontwikkelen.

De jaarlijks terugkerende activiteit "de IJsselgatta" wordt door Marnemoende ondersteund door het hoofdsponsorschap op zich te nemen. De opbrengst van deze activiteit van de Reddings Brigade IJsselstein gaat in de verenigingspot, om haar werkzaamheden te kunnen blijven doen.

Tijdens de IJVO (IJsselsteinse vakantie ontspanning) week biedt Marnemoende haar kano's aan de deelnemers die uitgeloot zijn.

Met de Beursvloer komt Marnemoende in aanraking met diverse verenigingen en instellingen, waar deals mee worden gesloten. Veelal varen wij dan groepen met een speciaal doel.

Bovenstaande foto's zijn genomen voorafgaand aan het bezoek van het Koninklijk Paar aan Marnemoende. Natuurlijk was er speciale aandacht voor hen. Allemaal hebben ze een handje gekregen.

file: