Hellingbaan

De hellingbaan van Marnemoende is 8 meter breed en heeft een lange helling (25 meter lang is er beton verharding). Hij wordt gebruikt door Marnemoende om allerlei maten en soorten schepen uit het water te halen. Dit wordt gedaan met een botenkar tot 23 ton en met singels aan palletlepels voor boten tot 1500 kg en 7 meter lengte.

boot uit water.jpg

De hellingbaan kan ook uitstekend gebruikt worden voor het te water laten van boten op trailer. Door de goede verharding, de breedte van de hellingbaan, is onze hellingbaan veilig voor trailer, boot en auto. De trailer kan met de auto worden geparkeerd op het grasveld naast de hellingbaan. Daarmee is Marnemoende een uitstekende vertrekplaats voor een dagje varen.

trailer boot helling 2.JPG

Aansluitend aan de hellingbaan ligt een schoonspuitplaats, het schoonspuit water wordt opgevangen en via slib, olie en benzine scheider afgevoerd naar het riool. Dit geheel volgens de wettelijke en Blauwe Vlag eisen.

De hellingbaan kan per keer (€10,--) worden afgerekend bij het havenkantoor. Voor regelmatig gebruik van de hellingbaan kan er ook 'n jaarabonnement worden gemaakt (€75,--). Het parkeren op het grasveld is inbegrepen in de prijzen.

ari schoonspuiten breedbeeld.jpg

Wij attenderen hellingbaan gebruikers op de maximale snelheid die gevaren mag worden op de Hollandse IJssel. Deze is 9 km per uur en in de bebouwde kom 6 km per uur. De Hollandse IJssel is een recreatie rivier met natuurlijke oevers. Hetgeen betekent dat er kano's varen en andere kleine bootjes. Langs de oevers nestelen watervogels. Golfslag is schadelijk hiervoor. Naast het respecteren van de maximum snelheid is het regelmatig in de gaten houden van de geproduceerde golven een verantwoordelijkheid van de watersporter. Wanneer wij klachten krijgen zullen wij in overleg treden met de politie en Rijkswaterstaat, de vaarwegbeheerder. Marnemoende behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de maximum snelheid, en onverantwoordelijk vaar gedrag, het gebruik van de hellingbaan kan ontzeggen. Hetgeen betekent dat na een dag varen met onverantwoordelijk vaargedrag, de boot niet bij Marnemoende uit het water gehaald kan worden, ook al is deze wel bij Marnemoende in het water gelegd en staat de trailer bij Marnemoende geparkeerd.